Thursday, April 7, 2011

LOKATAH/ Barang yang dijumpai

Dari Mesjid BD DT Melaka yang boleh dikongsi bersama, InsyaAllah.

Ulama fekah sepakati barang berharga yang dijumpai hendaklah di istiharkan/ di iklankan selama setahun sebaik-baiknya ditempat awam. Sebaik-baiknya nyatakan barang tersebut tetapi menyembunyikan ciri-ciri atau sifat-sifat barang berkenaan untuk penebos barang barang berkenaan tahu ia adalah miliknya. Barang dikira tidak berharga menjadi lebih baik di ambil dari dibiarkan begitu sahaja seperti sebiji pisang, duit dalam jumlah yang sedikit ( seringgit, lima puluh seb atau sebagainya ) dan sebaik-baiknya disedekahkan kembali untuk kegunaan awam yang tidak bertentangan dengan Islam. Barang yang halal (syara') dijumpai mengikut hukum;

1. HARUS- ambil barang berkenaan dengan keyakinan mampu menjaganya/ menjadi pengamanah

2. WAJIB- dibimbangi harta berkenaan dirosakkan atau dicuri. Tuan barang juga sangat perlukan barang berkenaan

3. MAKRUH- menyimpanya tetapi tidak boleh bersifat amanah. Guna barang orang macam barang dia juga

4. HARAM- Niat bukan untuk kembalikan kepada tuan asalnya.

Harta dijumpai eloklah di simpan di Baitul Mal Jika barang yang dijumpai dibimbangi mudah rosak boleh menggantikan barang ikut harga nilai semasanya seperti menjumpai gandum atau makanan. Rosak barang yang disimpan bukan kerana kelalaian tetapi sifatnya mudah rosak bukan jadi tanggungjawab orang yang menyimpannya.
Mengambilkira susutnilai barang juga perlu apabila tuan empunya barang meminta kembali barangnya seperti kereta atau kenderaan. WaLlah hualam

Semoga ada menafaatnya.

No comments:

Post a Comment